Dutch Jewry History Logo

Word Lid

Door lid te worden van onze Amoeta (Stichting), steunt u het Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden en haar Bibliotheek.

Leden van de Amoeta:

  • kunnen boeken en audio-visueel materiaal lenen en gebruiken uit onze uitgebreide bibliotheek.
  • hebben stem- en spreekrecht op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Amoeta van het Centrum.
  • worden op de hoogte gehouden van en uitgnodigd voor activiteiten georganiseerd door het Centrum, zoals lezingen en tentoonstellingen.

De jaarlijkse contributie voor lidmaatschap van de Amoeta is NIS 175.

Indien u lid wilt worden van de Amoeta van het Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden en haar Bibliotheek, verzoeken wij u het lidmaatschap aanmeldingsformulier in te vullen.