Dutch Jewry History Logo

ספריות

 • Rosenthaliana
  ספריית רוזנטליאנה, ספרייתו של לייסר רוזנטל, הינה חלק מספריית האוניברסיטה של אמסטרדם וכוללת אוסף מקיף של הבראיקה ויודאיקה.

 • אוסף מנשה בן ישראל
  אוסף זה של מהדורות של המדפיס המפורסם הזה, בן המאה ה-17 הינו חלק מספריית רוזנטליאנה.

 • Treasures of Jewish Booklore
  בספריית רוזנטליאנה.

 • ספריית עץ חיים (אמסטרדם)
  מידע אודות הספרייה היהודית הפעילה העתיקה ביותר בעולם, Ets Haim-Livraria Montezinos

 • הספרייה היהודית הלאומית וספריית האוניברסיטה בירושלים
  הספרייה הלאומית של מדינת ישראל, של העם היהודי והספרייה המרכזית של האוניברסיטה העברית בירושלים. אוספת בתוכה את כל החומר המודפס שיוצא לאור בישראל ומנסה לאסוף בתוכה גם את כל הפרסומים המופיעים ברחבי העולם אשר נוגעים לישראל.

 • ספריית הר הצופים למדעי החברה והרוח
  אתר האינטרנט של הספרייה האוניברסיטאית הנ"ל כולל אפשרויות חיפוש און ליין.

 • אוסף פוקס
  אוסף ספרים השייך לד"ר ליאו פוקס, שנתרם למחוז פריסלנד ואשר ממוקם ב- Tresoar , המרכז ההיסטורי והספרותי של פריסלנד.

 • ספריית קופנהגן
  אוסף של 30,000 ספרים, מאמרים עיתונאיים וקרוב ל-300,000 תיקי אינדקס, הקשורים לתולדות יהדות הולנד. הספרייה ממוקמת במרכז אוקספורד לעברית וללימודי יהדות.

 • האוסף היידישי של המכון הבינלאומי להיסטוריה חברתית
  אוסף ייחודי של חומר ביידיש מראשיתן של התנועה הסוציאליסטית היהודית והתנועה האנרכיסטית היהודית במזרח ובמערב אירופה.

 • הספרייה היהודית
  ספריה דיגיטלית של מעל 4000 ספרים לקריאה או להורדה ללא עלות. פרויקט של המרכז היהודי החינוכי "קרסקס" לשימור המורשת התרבותית היהודית.

 • Israel Union List
  הרשימה המאוחדת של הקטלוגים (במערכת אלף) של כל האוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים נוספים בישראל.

 • קטלוג המידע הישראלי
  קטלוג מאוחד של מבחר ספריות, ארכיונים, מוזיאונים, מרכזי מידע וספריות אקדמיות בישראל, וביניהם הספריה של המרכז לחקר יהדות הולנד, העובדים עם מערכת הקטלוג המקוונת של חברת אידיה-א.ל.מ.